Stypendia

STYPENDIA 

Trud wkładany przez uczniów w osiąganie dobrych wyników w nauce jest  przez nas dostrzegany i nagradzany w formie nagród rzeczowych i  stypendiów naukowych. Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy może być  najlepszy z najlepszych, ale każdy może osiągnąć znaczne indywidualne  postępy. Doceniamy to - od szeregu lat przyznajemy nagrody "Dla tych,  którym chciało się chcieć". Dla uczniów i kandydatów do szkoły  osiągających wysokie wyniki mamy bogaty program stypendiów naukowych  przyznawanych w kilku kategoriach.

STYPENDIA NAUKOWE DLA KANDYDATÓW

Naszym kandydatom oferujemy stypendia naukowe umożliwiające podjęcie  nauki w szkole z częściowym pokryciem czesnego. Program stypendialny  jest adresowany do kandydatów zarówno do trzyletniego jak i  czteroletniego liceum.

Stypendium mogą uzyskać:

Wnioski o stypendium należy składać w Sekretariacie Szkoły do 13 maja 2020 roku, decyduje kolejność podań.

STYPENDIA NAUKOWE DLA UCZNIÓW LICEUM

Stypendium naukowe za najlepsze wyniki w nauce 

Stypendium przyznawane jest uczniom, którzy nie tylko uzyskują najwyższe wyniki w nauce ale również swą postawą, aktywnością i zaangażowaniem zapracowali na minimum bardzo dobrą ocenę z zachowania. Stypendium przyznawane jest po I i II trymestrze w dwóch kategoriach:

I -  stypendium naukowe za najwyższą średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych uzyskaną w trymestrze – stypendium w kwocie 100 zł miesięcznie wypłacane jest przez następny trymestr,

II - stypendium naukowe za najwyższą średnią ocen z przedmiotów na poziomie zaawansowanym uzyskaną w trymestrze - stypendium w kwocie 90 zł miesięcznie wypłacane jest przez następny trymestr.

Stypendium imienia profesor Ilony Wieścickiej

Stypendium podtrzymuje naszą pamięć o zmarłej w 2012 roku profesor Ilonie Wieścickiej, znakomitej i oddanej uczniom Nauczycielce. Tak kultywowana pamięć nawiązuje do pełnej pogody ducha i afirmacji życia postawy naszej Nauczycielki.

Stypendium jest przeznaczone dla uczennic i uczniów klasy trzeciej I Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu, którzy uzyskają najwyższe w swoim roczniku wyniki z próbnych i właściwego egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym.