Rekrutacja

Rekrutacja do Liceum


Regulamin rekrutacji do LO

Potrzebne dokumenty

Profile nauczania

Stypendia naukowe

Wymagania egzaminacyjne

Plan nauczania liceum 4-letniego


Rekrutacja do Szkoły Podstawowej

Regulamin rekrutacji do SP

Potrzebne dokumenty

Warunki finansowe

Plan nauczania I etap edukacyjny

Plan nauczania klasa 7. i 8.